Lower Cover (S, L)


DWG NO DESCRIPTION Q’TY LEHR PART NO MSRP
1 Bolt 2 OB212.5.015 1.05
2 Choke upper cover 1 OB212.5.016 26.75
3 Rubber plug 1 OB212.5.017 3.30
4 Tube clamp 1 OB212.5.018 4.50
5 Choke base 1 OB212.5.019 7.30
6 Gas plug assy. 1 OB212.1-035 14.30
7 Plug 1 OB212.5-020 2.90
8 Plug 2 OB212.5-021 1.60
9 Shift lever 1 OB212.5-022 9.90
10 Throttle cable rubber sleeve 1 OB212.5-023 9.60
11 Circlip 1 OB212.5-024 1.10
12 Rubber plug 1 OB212.5-025 2.50
13 Damper gasket 6 OB212.5-026 3.90
14 Damper 6 OB212.5-027 1.50
15 Water nozzle 1 OB212.5-028 1.90
16 Bolt 5 OB212.5-029 1.30
17 Shift limit plate 1 OB212.5-030 3.90
18 Plate 1 OB212.5-031 3.30
19 Cable bracket 1 OB212.5-032 14.80
20 Bolt 2 OB212.5-033 1.05
21 Bracket 2 OB212.5-034 8.60
22 Shift lever fixer 1 OB212.5-035 39.20
23 Upper shift lever 1 OB212.5-036 26.80
24 Fuel line fixer 1 OB212.5-037 1.60
25 Bolt 4 OB212.5-038 3.00
26 Washer 4 OB212.5-039 3.00
27 Damper cushion 4 OB212.5-040 2.50
28 Collar 4 OB212.5-041 3.00
29 Screw 1 OB212.5-042 28.00
30 Lock plate 1 OB212.5-043  
31 Lock cable 1 OB212.5-044  
32 Lock handle 1 OB212.5-045  
33 Bottom base 1 OB212.5-046 178.00
34 Spring pin 1 OB212.5-047 3.40
35 Bracket 1 OB212.5-048 3.10
36 Plane washer 1 OB212.5-049 1.10
37 Bolt 1 OB212.5-050 1.95
38 Cable fixer 1 OB212.5-051 4.00
39 Oil pressure alarm 1 OB212.5-052 9.90
40 Bushing tube 4 OB212.5-053 1.75
41 Sealing circle 1 OB212.5-054 13.20